22:35 53 90
post@elna-oslo.no

Betaling

BETALING
Kjøpesummen kan gjøres opp med bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.

PRISER
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.