22:35 53 90
post@elna-oslo.no

Husqvarna

Husqvarna Vikings historia

Husqvarna – 1689. Sverige försöker erövra Europa med vapen i hand och på Konungens befallning grundas vid de stora vattenfallen i den lilla staden Huskvarna en vapenfabrik. Tvåhundra år senare ställs produktionen om till betydligt fredligare ting – symaskiner. 1872 ser den första Husqvarna-symaskinen dagens ljus, stolt döpt till «Nordstjernan».
Eftersom tiden gick utvecklades symaskinerna – och människorna som tillverkade dem. Husqvarna symaskiner låg snart i första ledet med ny revolutionerande teknik. 1900 kom t ex «Central Bobbin», den första modellen med ett nytt och bättre griparsystem, de elektriska maskinerna gjorde sitt intåg och man utvecklade ett system för direktförsäljning som gav fler användare tillgång till maskinerna. När friarmen dök upp på 40-talet så var Husqvarna redan en av världens ledande symaskinstillverkare – inte bara i produktion, utan även i fråga om kvalitet och nytänkande.

Det är över trehundra år sedan vapensmedjans vattenhjul rullade igång vid de stora vattenfallen i Huskvarna, över hundra år sedan «Nordstjernan» föddes. Men fortfarande tillverkas symaskiner vid fabriken i Huskvarna.

Dagens datoriserade underverk är en naturlig följd av över hundra års vilja och ansträngning att skapa den bästa symaskinen. För trehundra år sedan försökte Sverige förgäves erövra Europa – resultatet blev istället att Husqvarna erövrade världen!

www.husqvarna-museum.nu »»